De eigendommen in 1830

In 1990 zijn door mij gedeelten van de  Kadsatrale Minuutplans (de eerste Kadastrale kaarten uit 1830) van alle dorpen en gehuchten op Ameland op 7 aparte tekeningen in kleur opnieuw getekend op de schaal 1:2500. Ze staan onder de knop "Minuutplans 1830-32" sterk verkleind afgebeeld.

Op 19 oktober 1990 zijn deze 7 ingelijste kaarten aan Mr. M.Zonnevylle, voorzitter van "De Oude Polle" en  burgemeester van Ameland, overhandigd.

De overhandiging.

Even napraten bij de koffie.

Al gauw bleek er behoefte te bestaan om lijsten te maken van alle bebouwde eigendommen op Ameland met de namen van de eigenaren en de daarbij behorende omschrijving  uit 1832.

Deze werden door mij, op verzoek van het bestuur van "De Oude Polle", in 1991 verzameld en met kaarten gepubliceerd in het boekwerk:  "Ameland kadastraal 1832" (34 pagina's).