De expositie van 1991-'92

Van 1 september 1991 t/m 15 januari 1992 werd er door mij, i.s.m. de stichting "De Oude Polle",  een expositie over het oude Kadaster op Ameland, met een begeleidende catalogus, in het museum "Sorgdrager" te Hollum georganiseerd .

Deze droeg als titel: "De Kadastrale toestand op Ameland in de periode 1830-1832".

Met enige seremonie werd deze op 13 september 1991 (n.b. mijn verjaardag) officieel door Mr. M. Zonnevylle, voorzitter van de stichting "De Oude Polle" en burgemeester van Ameland, geopend. Dit gebeurde in aanwezigheid van officiele genodigden, waaronder landmeters van het Kadaster en een delegatie van het "Nederlands Genootschap voor Landmeetkunde", alsmede vele belangstellenden. Het geheel werd op video vastgelegd.

De expositie bestond uit originele Kadastrale Minuutplans, Minuutveldwerken, Driehoeksmetingen, Kadastrale leggers, Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels (O.A.T.) en oude meet- en tekeninstrumenten uit de begintijd van het Kadaster op Ameland.

De hieronderstaande eerste foto's geven een indruk van deze expositie, terwijl op de laatste foto's (van de video-opname) Mr. M. Zonnevylle zijn openingstoespraak houdt.