De Familiekroniek

De in binnen- en buitenlandse archieven gevonden familiegegevens en mijn aantekeningen van gevoerde gesprekken met de toen nog in leven zijnde personen op Ameland van de generatie van mijn grootouders, werden vervolgens door mij uitvoerig beschreven in het boek "Zeilende op 18º 33' Z.B., een kroniek van de Amelandse familie BLEEKER" . Het is in 1996 gedrukt en telt 256 pagina's.

De titel is afgeleid van het tragisch overlijden van Hendrik Jurjens Bleeker, die in 1864, als 2de stuurman op het Nederlandse barkschip "Henrietta", in de Oost-Indische wateren, "zeilende op 18º 33' Z.B." (Zuiderbreedte), een zeemansgraf vond. Hij was net voor zijn vertrek getrouwd met Hebeltje Cornelis Ruigh, die in verwachting was van zijn eerste kind, toen hij naar Indie vertrok en niet weerom kwam.

In dit 256 pagina's tellende boek zijn ook de aanverwante Amelandse families De Rhee en Visser opgenomen. Deze families waren in die tijd zeer nauw betrokken bij de grotevaart (zeil- en stoomschepen), de visserij en het reddingswezen.

Een in het boek opgenomen foto van het laden en lossen op het waddengebied in vroegere tijden.

De roeireddingboot van Ameland in actie bij het wrak van een fregat in 1840. Deze prent hoort bij een gedicht over deze reddingspoging.

De Engelse medaille met het hoofd van Koningin Victoria, uitgereikt aan Cornelis Yzaaks Visser, mijn overgrootvader, voor zijn verdienste tijdens de redding van de "Elmer" in 1860.

De roeireddingboot van weleer.

Om de oude akten te kunnen lezen werd hiervoor een cursus "oud schrift" bij het Streekarchief in Veghel gevolgd.

Het boek begint omstreeks 1580 met de geboorte van Jacob Simering in Ohmstede Oldenburg (Oost Friesland), die trompetter in het leger was. Zijn achter-achter kleinkind Jacob Jurjens (Simering), die in 1703 in Leer (Oost Friesland) werd geboren, vestigde zich op Ameland en trouwde in 1735 met Lijsabeth Johannis De Rhee.  Het was in de bloeitijd van de Amelander Walvisvaart op Groenland.

Pas in 1816 werd de familienaam, die op Ameland alleen uit patroniemen bestond, veranderd in "Bleeker".  Deze naam is zeer waarschijnlijk afgeleid uit het feit dat in 1772 Jurjen Jacobs in Hollum "een kamer met bleekveld" kocht.

Het boek eindigt met mijn beide kleinkinderen Anne Michele Bleeker en Pierre Bleeker, die respectievelijk in 1993 (Rome) en 1994 (Norwich) werden geboren. Totaal zijn er 14 generaties bekend.

Een exemplaar werd in juni 1996 aangeboden voor de bibliotheek van het museum Sorgdrager, waarvan het onderstaande getuigt.