De familiegraven op Ameland

Verreweg de meeste familieleden werden vanaf omstreeks 1600 op de Algemene Begraafplaats, rond de kerk van Hollum, begraven. Enkelen vonden in Ballum hun laatste rustplaats. Op lang niet alle graven werden in het verleden grafstenen geplaatst.

De historische begraafplaats rond de kerk van Hollum. Foto mevr. T. Borsch-de Boer.

Ook mijn helaas in 2003 overleden echtgenote Dini Noordik is hier begraven en vond haar laatste rustplaats in het nog bestaande graf (toen nog zonder steen) van mijn oom Jacob Bleeker, die in 1917 op een tragische wijze op het Wad om het leven kwam. In 2003 is hier een grafsteen met een verwijzing naar Jacob Bleeker op geplaatst, als de meest rechtse op de foto van de drie eigen-familiegraven. De 3 grafstenen zijn in 2010 volledig opgeknapt.

De familieleden die hier niet begraven werden en veelal een zeemansgraf vonden, waren o.m.:

Tjetze Yzaaks Visser, broer van mijn overgrootvader en matroos op de Nederlandse bark "De Amstel", overleden in 1842, 24 jaar oud, in de Straat Soenda (Nederlands Oost-Indie).

Hendrik Jurjens Bleeker, broer van mijn overgrootvader en 2de stuurman op de Nederlandse bark "Henrietta", overleden in 1864, oud 30 jaar, in de Indische Oceaan nabij Indramaju (Nederlands Oost-Indie).

Yzaak Cornelis Visser, broer van mijn grootmoeder en matroos op de Nederlandse schoener "Havannah Packet", overleden in 1864, oud 15 jaar, in de West-Indische wateren nabij Cuba.

Christiaan Cornelis Visser, broer van mijn grootmoeder en matroos op de Nederlandse bark "Thorbecke III", overleden in 1881, oud 20 jaar, in de haven van Le Havre (Frankrijk) en aldaar begraven.

Pieter Bleeker, mijn grootvader en scheepstimmerman van 1877 t/m 1921, overleden in 1933 te Leeuwarden en aldaar begraven.

Een volledig overzicht is te vinden op www.amelandgraven.webklik.nl .

Een verzameling van deze gegevens is samengevat in het onderstaande boekje dat in 1998 verscheen (26 pagina's) en is verkrijgbaar bij het museum "Sorgdrager" in Hollum.