De Minuutplans uit 1830-'32

In totaal zijn 7 gedeelten van de Minuutplans uit 1830-32 van de bebouwde eigendommen door mij opnieuw getekend, ingekleurd en overhandigd. Ze staan hieronder sterk verkleind weergegeven. Onder het Minuutplan van Hollum, waarop de oude zeedijk getekend is, is op twee foto's van voor 1915 de toen relatief lage plaggendijk met het drooggevallen Wad bij Hollum afgebeeld. De oorspronkelijke schaal is 1:2500.

Het Minuutplan van het dorp Nes.

Het Minuutplan van het dorp Hollum.

De plaggendijk bij Hollum voor van 1915.

De plaggendijk met het drooggevallen Wad ten zuiden van Hollum van voor 1915 met de kerk en twee grote boerderijen van het type "kattenrug".

Het Minuutplan van het dorp Ballum.

 

Het Minuutplan van het dorp Buren.

Het Minuutplan van het gehucht De Blijke.

Het Minuutplan van "De Kooiplaats".

Het Minuutplan van "De Koornmolen" tussen Hollum en Nes.

Projectie van kaartgegevens van het Minuutplan uit 1832 en de kaart uit 1807 op een recente luchtfoto van de plaatsen aan de toenmalige rijweg van Hollum waar de Galg (rode punt: A) en de roggemolen van Douwe Cornelis Molenaar (rode punt: C), gelegen waren.  Links daarvan zijn bouwland (rood omlijnd: B), wat nog enigszins in het veld herkenbaar is, en rechts zijn verdwenen boerderij en schuur (D), aan het huidige fietspad tussen de Looweg en de Pietje Miedeweg. Zie verder de website: www.amelandtekaart.webklik.nl onder de knop Luchtfoto's.