De Philips Koerier van 1988

In de Philips Koerier van 7 april 1988 verscheen het artikel "Aan de zeilvaart in de vorige eeuw is weinig romantiek te ontdekken". Het gaat over hetgeen ik tot die tijd over mijn familie op Ameland had uitgezocht.

Slechts een klein een gedeelte van dit artikel is hieronder weergegeven. Het volledige artikel is te lezen op www.amelanddriehoeksmeting1830.webklik.nl .U kunt op de foto zien dat het landmeten toen nog op een zeer traditionele wijze plaatsvond.

Een bewerkte versie van dit atikel verscheen in juni 1988 in "de Mietbringer" op Ameland.