De barre voettocht naar Ameland in 1917

Bijzonder groot moet het verdriet voor de familie geweest zijn toen mijn oom Jacob Bleeker in de winter van 1917 op het Wad om het leven kwam. Op de dag van zijn begrafenis ontving zijn moeder het bericht van de Koninklijke Hollansche Lloyd dat het s.s. "Salland ", waarop haar man Pieter Bleeker als scheepstimmerman voer, in Het Kanaal door een Duitse U-boot tot zinken was gebracht. Ze wist toen nog niet dat de bemanning was gered en naar Engeland was gebracht.

Na een ziekbed in het Militair Hospitaal te Amersfoort, waar Jacob Bleeker tijdens de mobilisatie was gelegerd als diensplichtig sergeant bij de Infanterie, wilde hij zo gauw mogelijk naar huis. Helaas voer er door de aanwezigheid van ijs op de Waddenzee in januari 1917 geen veerboot meer. Ondanks het feit dat hij nog zwak was en herstellende van zijn ziekte, waagde hij toch om te voet over het zeer slechte ijs naar het eiland te lopen, vergezeld door nog anderen. Het is een groot drama geworden, waarbij mijn oom Jacob het leven liet en waarover men op Ameland nog lang heeft nagepraat.

Een overtocht over de half bevroren Waddenzee.

Op de bovenstaande foto staat sergeant Jacob Bleeker midden in de achterste rij, met een sigaar tussen zijn vingers.

Sergeant Jacob Bleeker, staande in het midden, die viool speelde tijdens het "Arrestanten Diner op 31 Oct. 1915".

Jacob Bleeker, met zijn sergeant-strepen op de mouw, in het donkere uniform.

Deze barre tocht is door mij op internet gezet, te vinden op www.tochtameland1917.webklik.nl , en in 2000 beschreven in het boekje "De noodlottige oversteek naar Ameland in de winter van 1917" dat verkrijgbaar is bij het museum Sorgdrager te Hollum. De omslag van het 36 pagina's tellende boekje is hieronder afgebeeld.