Digitaliseren van museumfoto's

Totaal zijn er in de periode 2004-2006 ca. 5000 oude foto's uit het archief van het museum Sorgdrager door mij gescand, opgeknapt en op CD gezet.

In het juni-nummer 2005 van het donateursblad "Pollepraat" van de stichting "De Oude Polle" heb ik mijn werkwijze daarvan uitvoerig uiteengezet. Enkele voorbeelden werden hierin aangehaald, om het resultaat van dit omvangrijke werk te tonen.

De onderstaande vergelijking van een detail, als een voorbeeld van voor en na de bewerking, waarbij kenmerkende details nooit verloren mogen gaan, geeft dat goed aan.

Het opknappen van deze foto's is een zeer dankbaar, doch intensief werk geweest. Vaak waren de foto's erg beschadigd of vol met verweringsvlekken. Het lijkt dan alsof de geportretteerden in gehavende en beschimmelde kledij met pokdalige gezichten voor de fotograaf poseerden, i.p.v. in hun keurige zondagse kleren of klederdracht, wat vaak het geval is geweest. Ik heb het opknappen en verbeteren daarvan als een soort van postuum eerbetoon beschouwd aan diegenen die toen zo verwachtingsvol in de lens van de fotocamera keken. Bekende Amelandse fotografen uit die tijd waren Manje, v.d. Peijl en Hesselink.

Een 7-tal voorbeelden van de opgeknapte foto's zijn onder elkaar hieronder te bekijken.

De eerste foto is genomen van Willem Jacobs Brouwer en Antje Hendriks Bleeker (Brouwers Antje en enige dochter van Hendrik Jacobs Bleeker), die in 1878 eigenaar werden van het hotel De Zwaan in Hollum.

De foto hierboven stelt Doeke Bakker (kapitein van de bark "Ardjoeno", waarop ook mijn grootvader Pieter Bleeker heeft gevaren) voor met zijn echtgenote Grietje de Vries uit Ballum . 

Hierboven poseert mijn moeder Hendrika Reintje Kampman omstreeks 1925 bij het Leendertswiel nabij Hollum, toen zij op bezoek was bij haar verloofde Piet Bleeker.

Mijn oom Cornelis Bleeker met vrouw en zoontje Jaap bij de kaap te Hollum (ca. 1925). De rest van de foto's spreken voor zich en geven een beeld van de oude tijd op Ameland.