Een zeeman komt, een zeeman gaat ....

Mijn grootvader Pieter (Jacobs) Bleeker heeft zijn hele leven gevaren. Hij trok al op 17-jarige leeftijd in 1877 naar zee en heeft dat continu volgehouden tot aan zijn pensionering in 1921.

Ruim 80 reizen heeft hij gemaakt, eerst op zeilschepen en daarna op stoomschepen.

De tocht door het Noord-Hollands kanaal.

Wat mij trof was het feit dat hij zo lang als gewoon matroos gevaren heeft. Pas veel later kreeg hij bij "de Koninklijke Hollandsche Lloyd" ("de Zuud" zoals die op Ameland werd genoemd, vanwege de vaart op Zuid Amerika) de onderofficiersrang van scheepstimmerman. Het zal daarom voor hem een hele toer zijn geweest om een gezin met 4 kinderen te onderhouden, waarvan het grootste deel op mijn oma Truitje Visser neerkwam. Bij deze laatste rederij werd het stoomschip "Salland" in 1917, waarop hij voer, door een Duitse U-boot in Het Kanaal getorpedeerd en tot zinken gebracht. Ze werden door de Engelse torpedoboot-jager "Hope" uit het water gered en veilig overgebracht naar Plymouth.

Kapitein Vreugdenhil.

De pasfoto van Pieter Bleeker in zijn uniform van de K.H.L. op zijn conduite-staat.

Alhoewel ik mijn grootvader niet persoonlijk gekend heb - hij overleed immers al in 1933 - heeft hij bij mij grote bewondering gewekt. Hij heeft op zee een eenzaam leven geleid, vol met ontberingen, zorgen en gevaren, zo blijkt uit mijn onderzoek.

De onderstaande tabakspot maakte mijn grootvader in zijn zeiltijd bij windstil weer als tijdverdrijf.

  van de K.H.L., waarbij hij zich eveneens buitengewoon heldhaftig gedroeg."Tubantia" dat ik nog heb kunnen achterhalen. Vreugdenhil was een jaar daarvoor als 1ste stuurman ook al betrokken geraakt bij de torpedering het s.s. "Mijn levensgeschiedenis",  opgenomen in zijn helaas nooit gepublceerde manuscript "Salland"De bekende auteur van scheepsverhalen A.Vreugdenhil was toen kapitein op dit schip en heeft de ramp met het s.s. 

Al zijn reizen heb ik in archieven terug kunnen vinden met tevens alle zeil- en stoomschepen uit de periode waarop hij voer en zijn conduite-staat bij de K.H.L.

Al dit materiaal heb ik samengevat op de wbsite www.amelanderpieter.webklik.nl en in het boekje: "Een zeeman komt, een zeeman gaat ...".

Het boekje, met een toepasselijke prent uit die tijd op de voorkant, telt 28 pagina's, is uitgegeven in 2005 en verkrijgbaar bij het museum "Sorgdrager" te Hollum.