Geodesia van 1988

In het maandblad "Geodesia", van de stichting "Nederlands Genootschap voor Landmeetkunde", werd op 7 april 1988 een wetenschappelijk artikel van mij opgenomen, met als titel: "Een Driehoeksmeting op Ameland anno 1830".

Als blijk van waardering werd deze publicatie door het bestuur met een prijs beloond.

Er wordt hierin de werkwijze beschreven van de methode van Driehoeksmeting op Ameland uit 1830 en een vergelijking met de hedendaagse uitkomsten gemaakt. Deze bleken in die tijd al vrij nauwkeurig te zijn. Ook de de Minuut- en Verzamelplans komen aan bod, alsmede de Minuutveldwerken en de wijze waarop er toen op Ameland gemeten werd. Het wordt toegelicht met diverse originele veldwerken (meetschetsen) en berekeningen uit 1830. Slechts een klein gedeelte van het artikel is hieronder weergegeven. Het volledige artikel is te lezen op www.amelanddriehoeksmeting1830.webklik.nl .