Het dorp Sier

Omstreeks 1730 werd het verdwenen dorpje Sier, door onderstuiving van oprukkende duinen, die nog niet met helm waren beplant, verlaten. Het kwam, vlak na de 2de Wereldoorlog, door duinafslag weer te voorschijn, ter hoogte van de Badweg bij Hollum, met in de kleiplaten op het strand nog duidelijke sporen van de vroegere bewoning.

Bakker Boukema uit Hollum heeft destijds veel onderzoek gedaan naar de locaties van o.m. de vele putten op het strand. Van hem leerde ik dit unieke gedeelte van het strand al in 1950 kennen, toen ik met mijn ouders bij zijn familie in pension was, en heb daarna zelf ook de vele sporen van Sier ontdekt. Met name in de putten waren nog veel fragmenten van aardewerk te vinden. Omstreeks 1990 was er al zoveel van Sier in de zee verdwenen, dat het zoeken naar putten en aardewerk niet meer lonend was. Ook in het Cultureel-historisch museum Sorgrager zijn nog veel gevonden voorwerpen te bezichtigen van het verdwenen dorpje Sier.

Op de bovenstaande recente luchtfoto staat met een rode lijn de laagwaterlijn aangegeven, zoals die nog liep op de schetskaart uit 1665. We zien tevens dat sinds die tijd hier een fikse duinafslag heeft plaatsgevonden en er veel land in zee verdween, waaronder ook het dorpje Sier. Op de plaats van de rode stip stonden, volgens de schetskaart uit 1665 en de kaart van Pieter de la Rive uit 1731, hier nog de laatste 2 huizen van Sier, die later door brand zijn verwoest.

Op de luchtfoto uit 1950 zijn de huidige hoogwaterlijn en ook de ligging van de 2 laatste huizen van Sier te zien, respectievelijk aangegeven met een rode lijn en een rode stip. Ook in deze periode van 60 jaar is de duinafslag weer fors geweest.

De laatste 2 huizen van het dorp Sier in 1665.

Idem op de kaart van Pieter de la Rive uit 1731 bij de letter L.

Mijn vader vertelde uit familieoverlevering dat de inwoners van het dorpje Sier, dat hoofdzakelijk uit vissers bestond, destijds met hoge hoeden op naar de kerk in Hollum kwamen. Klaarbijkelijk een bijzonderheid in die tijd.

Zie onder de knop "mijn vondsten Sier"  voor het vervolg.