Het expositie-verslag

In het vakblad "Geodesia" verscheen het volgende verslag van de opening van deze expositie.