Het gedicht

In het "Waddenbulletin", het kwartaalblad van de "Vereniging tot behoud van de Waddenzee", verscheen in november 2001 een gedicht van mijn hand.

Het onderstaand gedicht is geplaatst op een van mijn foto's van de zeedijk aan de Waddenzee, ter hoogte van Hollum, waar de kerktoren nog net bovenuit kijkt.

Welicht is het gedicht op de foto niet goed leesbaar. Hieronder volgt daarom apart nog eens de tekst.