Het oude Kadaster

Als Landmeter bij het Woning- en Grondbedrijf van de Philips'Gloeilampenfabrieken te Eindhoven was ik, naast het feit dat mijn voorouders van Ameland kwamen, in de eerste plaats geinteresseerd in het kadastrale geschiedenis van het eiland.

Gravure: C. Huyberts (1725), gedicht: Hendrik Graauwhart.

Al spoedig heb ik hier een omvangrijk historisch onderzoek naar gedaan. Mede door mijn goede connecties bij het Kadaster in Leeuwarden, kreeg ik alle archiefstukken van Ameland te zien. Omdat ik mijn onderzoek zou publiceren kon de inzage bovendien gratis gebeuren.

Het bleek al gauw dat het dorp Hollum een zeer bijzondere kadastrale geschiedenis kende, waar ik me met grote enthousiasme op ging storten.

Vanaf januari 1830 werd een levendige correspondentie gevoerd tussen het Kadaster en de Grietman van Ameland. Op 19 januari 1830 werd de bevolking van "de ophanden zijnde aanvang der opmeting" door het Kadaster op de hoogte gebracht middels het onderstaande schrijven van de Gouverneur van Vriesland:  Van Zuylen van Nyevelt.

Hierboven het z.g. "Schild" van het originele Minuutplan Ballum, sectie B, blad 8, uit 1832, waaronder het dorp Hollum valt.

Mijn onderzoek resulteerde uiteindelijk in het uitgeven van het boek " Hollum 1830-'32, de kadastrale voorgeschiedenis van een dorp op Ameland". Het is in 1985 uitgegeven (149 pagina's).

Dit boek is in 1987 uitgebreid met het aparte hoofdstuk "Ameland te kaart"  (174 pagina's). Het werd als een wetenschappelijk werkstuk aangemerkt en afgenomen door o.m. diverse universiteitsbiblotheken.

Op mijn website www.amelandtekaart.webklik.nl en www.amelanddriehoeksmeting1830.webklik.nl is meer te vinden over het oude Kadaster op Ameland. In januari 2011 heb ik een apart boekje samengesteld onder de titel: "Ameland te Kaart", met ook veel andere verzamelde kaartgegevens over Ameland. Zie voor verdere bijzonderheden onder de knop "Boek Ameland te Kaart" en op de hier bovengenoemde website .