Het oudste pand op Ameland

In de loop van 1984 hoorde ik dat Rinske Bleeker en haar neef Jaap Bleeker (beiden nicht en neef van mijn vader en die we vaak bezocht hebben) binnen afzienbare tijd zouden gaan verhuizen naar het bejaardencentrum "De Stelp" in Hollum. Daarmee zou de nog enig overgebleven woning, waarin tot nu toe Bleekers hadden gewoond, naar een vreemde eigenaar overgaan.  

Dit bijzondere pand, dat een Rijksmonument is, is gelegen aan de Johannes Bakkerstraat 7 te Hollum.

Hendrik Jacobs Bleeker.

Het pand kwam in 1899 in de familie Bleeker, toen Hendrik Jabobs Bleeker en Neeke Tjepkes Visser het een maand na hun huwelijk kochten.

Het leek mij een goed idee om, zolang zij daar nog zouden wonen, foto's te gaan maken van zowel de buitenkant als van het interieur van het pand, dat toen zeker nog erg kenmerkend was voor wat betreft de traditionele Amelandse bouwstijl en inrichting. Het pand heeft o.m. een prachtige met een tableau betegelde schouw, zoals die hierboven en hieronder vergroot te zien is.

Bovendien was het pand het oudst van heel het eiland en, volgens de muurankers in de voorgevel, gebouwd in 1516. Het leek mij nuttig om ook eens uit te zoeken wie de bewoners door de eeuwen heen waren geweest. Het pand zou in het verre verleden ook dienst hebben gedaan voor bijeenkomsten van de Hernhutters op Ameland, mede gezien de aparte rood-stenen sierboogjes rond de ramen in de voorgevel.

Hierboven een van de tot het interieur van het huis behorende oude familiestukken, die Jurjen Jacobs Bleeker (1856-1914) in zijn zeiltijd heeft gemaakt.

De vroegste bewoner, die ik heb kunnen vinden, was de schipper Claes Douwes Minnes en zijn echtgenote Rimke Poules, die omstreeks 1685 in Hollum werden geboren. Het is allemaal te vinden in de website www.oudstehuisameland.webklik.nl en in het onderstaande boekje dat in 1999 is uitgegeven en is verkrijgbaar in het museum "Sorgdrager" te Hollum (48 pagina's).