Een zeeman keerde niet weerom ...

Hendrik Jurjens Bleeker voer als 2de stuurman op het Nederlandse barkschip "Henrietta" o.m. naar Nederlands Oost-Indie en vond op 10 januari 1864, "zeilende op 18º 33' Zuiderbreedte", een zeemansgraf.

Eén twee drie, in Godsnaam ....

Hij overleed waarschijnlijk aan de gevreesde scheurbuik en was net op Ameland getrouwd met Hebeltje Cornelis Ruigh, die in verwachting was van zijn eerste kind, toen hij op 4 juli 1863 naar Indie vertrok. Tragisch genoeg heeft hij nooit iets van de geboorte op 30 december 1863 van zijn dochterje Antje, kunnen vernemen. Pas 4 maanden later ontving men op Ameland het bericht van zijn overlijden.

Het onderstaande portret, in Amelandse klederdracht, is van zijn dochter Antje Hendriks Bleeker op volwassen leeftijd.

En hieronder op latere leeftijd. Samen met haar man Willem Jacobs Brouwer werden zij in 1878 eigenaar van het hotel De Zwaan in Hollum.

In de Familie Kroniek was ik al uitvoerig ingegaan op het overlijden op zee van Hendik Jurjens Bleeker in 1864. Aangezien deze uitgave slechts in een beperkte oplage is gedrukt, heb ik over dit voorval en onder de titel: "Een zeeman keerde niet weerom ...." een apart boekje gemaakt en in 2005 uitgegeven. Het boekje telt 20 pagina's en is verkrijgbaar bij het museum "Sorgdrager" in Hollum. Onlangs is het ook op internet verschenen en te vinden op www.zeemansgraf.webklik.nl .