Huismerken

Op de veldwerken van het Minuutplan Ballum B 8 van het dorp Hollum, noteerde de landmeter in de opgemeten percelen de initialen en andere merktekens, om zodoende later de namen van de eigenaren op de juiste wijze te kunnen verwerken.

De met rode stip op het veldwerk aangegeven percelen vermelden een duidelijk rune-teken als huismerk.

De mogelijkheid bestaat dat de landmeter deze tekens ook aantrof als uitgesneden merken op de percelen, het z.g. "naamsnijden" of "naamsteken", wat op Ameland toen nog gebruikelijk was om de vele kleine percelen in de Miede terug te kunnen vinden. Bij nadere beschouwing van deze perceelmerken blijkt dat we hier te maken hebben met oude hand- of huismerken in de vorm van runetekens, die eeuwen lang op Ameland in gebruik bleven. Mooie voorbeelden van dit soort handmerken komen voor in de "Statuten, ordonnantien ende costumen van Ameland" uit 1622, te zien als slotstuk op deze pagina.

Hieronder volgt een opsomming van deze perceeltekens op het kadastrale veldwerk, met de eigenaren van de percelen van het Minuutplan Ballum B 8 uit 1830.